قیمت هر سی دی : ۱۵۰۰ تومان

قیمت هر دی وی دی : ۴۰۰۰تومان

نحوه خرید : واریز مبلغ محصوات در خواستی + هزینه پست پیشتاز به شماره حساب ۰۱۰۱۷۹۹۹۰۸۰۰۵ سیبا بانک ملی به نام حسنلو و اعلام آن از طریق تماس تلفنی با شماره های ۰۹۱۹۳۴۴۶۹۱۴ - ۰۲۴۱۳۲۲۲۵۱۰ - ۰۹۱۲۵۴۱۴۳۵۰

جهت مشاوره برای خرید می توانید با ما تماس بگیرید

 
 

 

مسابقات بوکس امیرخان(سبک وزن)

 

 

1

مبارزه اميرخان ـ ماريو كيندلان  2005

1

 

2

مبارزه اميرخان ـ دنيل تروپ  2005

1

 

3

منتخبی از  مبارزات امیر خان

1

 

4

مبارز ه امیر خان _  آندرس کوتلنیک  2008

1

 

5

مبارزه امیر خان _ مارکوس رن مایدانا  2010

1

 

6

مبارزه امیر خان _ گایری استی کلیر 2008

1

 

7

مبارزه امیر خان _  گراهام ارل 2007 + فاگان 2008 + پریسکات 2008

1

8

مبارزه امیر خان _  ماکو آنتونیو باررا   2009

1

 

9

مبارزه امیر خان _ ریچارد دریلزان 2006

1

 

10

مبارزه امیر خان _  پل مک کلوسکی 2011 + گراهام ارل 2007 + فاگان 2008 + پریسکات 2008  + استی کلیر 2008

1

11

مبارز ه امیرخان  _  دمیتری سالیتا    2009

1

 

 
 
 

رديف

مسابقات حرفه اي بوكس مختلف

تعداد

 

1

گلچين مبارزات بوكس سنگين وزن1(تايسون ـ بوتا+

هاليفيلد ـ بو+دوك+رحمان+ كلي ـ ليستون+جونز+

جوآلو+فريزر+كلي در المپيك)همراه با تفسير فارسي

1

2

گلچين مبارزات بوكس سنگين وزن2(لوئيس ـ توآ+

گرانت+رحمان1و2+تايسون ـ هاليفيلد+فرانسيس+

هاليفليد ـ روئيز)همراه باتفسير فارسي

1

3

گلچين مبارزات بوكس سنگين وزن3(ريديك بو ـ داكس

+هولمزـ نورتون+جري+تايسون ـ بربيك+اسكينز+

تايسون در المپيك+كلي ـ فريزر)همراه با تفسير فارسي

1

4

گلچين مبارزات بوكس سنگين وزن4(تايسون ـ اسكينز+ داگلاس+رادوك+هولمزـ پسر جوفريزر+فورمن ـ مورر+هاليفيلد ـ بو) همراه با تفسير فارسي

1

5

گلچين مبارزات بوكس سنگين وزن5(كلي ـ بلين+جونز

+ويليامز+فورمن ـ فريزر+كليچكو+تايسون ـ لوئيس)

1

6

گلچين مبارزات بوكس سنگين وزن6(تايسون ـ لوئيس+ گلوتا+ساوريچ+لوئيس ـ گرانت+گلوتا+هاليفيلد و..)

1

7

گلچين مبارزات بوكس سنگين وزن7(تايسون ـ لوئيس ومنخبي از سبك وميان وزن)

1

8

9

دوقهرمان سنگين وزن بوكس حرفه اي(سرگذشت و مبارزات كلي وتايسون)

2

10

مبارزه لمون برستر ـ سرگي لياكويچ  2006

1

 

11

مبارزه لمون برستر ـ لوان كراسنيكي  2005

1

 

12

تمرينات بوكس آلكس شولز + منتخبي از مسابقات بوكس

1

 

13

مبارزه لوان كراسنيكي ـ لانس ويتاكر  2005

1

 

14

مبارزه  ليونر باتلر ـ توماس هنس  1995

1

 

15

مبارزه  مايكل مورر ـ بوتا

1

 

16

مبارزه آندري گلوتا ـ مايكل گرانت  1999

1

 

17

مبارزه بوکس ساموئل پیتر _ پیتر هاوکینز 2006

1

 

18

منتخب مبارزات فراك برونو

1

 

19

مبارزه سلطان ابرامگيموف ـ لانس ويتاكر  2006

1

 

20

زندگي،تمرينات ومسابقات حثيم رحمان

1

 

21

مبارزه كلوين بروك ـ جميل مك كلين  2005

1

 

22

مبارزه جميل مك كلين ـ جان روئيز 2008

1

 

23

 

مبارزه جان روئیز _ دیوید های 2010 + روی جونز – فلیکس ترینیداد  2008    DVD

1

24

مبارزه رسلان چاكائف ـ جان روئيز 2006

1

 

25

مبارزه الكساندر پوتكين ـ ادي چمبرز 2008

1

 

26

مبارزه آندري گلوتا ـ مايك مولو 2008

1

 

27

مبارزه مايكل مورر ـ فوستر 1995 + شانون بريگز ـ ويلسون + سلدان ـ هيپ

1

28

مبارزه اولگ ماسكائف ـ سينال سميل سام  2005

1

 

29

مبارزه رسلان چاكائف ـ تامي كانلي  2005

1

 

30

مبارزه دني ويليامز ـ آدلاي هريسون

1

 

31

مبارزه دني ويليامز ـ مت اسكولتون  2006

1

 

32

مبارزه دني ويليامز ـ اولگ پلاتو 2007

1

 

33

مبارزه ديويد توآ ـ حثيم رحمان 2003

1

 

34

مبارزه ديويد توآ ـ اولگ ماسكائف

1

 

35

مبارزه ديويد توآ ـ گرينيت  2005

1

 

36

مبارزه ديويد توآ ـ كيس ساليف  2005

1

 

37

مبارزه ساموئل پيتر ـ خوان دياز

1

 

38

مبارزه ساموئل پيتر ـ جبار سايكس  2005

1

 

39

مبارزه ساموئل پيتر ـ جوليوس لانگ  2006

1

 

40

مبارزه كوري ساندرز ـ آندري گلوتا  1998

1

 

41

مبارزه سرگي لياكويچ ـ شانون بريگز 2006

1

 

42

مبارزه سلطان ابرامگيموف ـ شانون بريگز 2007

1

 

43

مبارزه  حثيم رحمان ـ كوري ساندرز  2000 + نيكولاي والوئف ـ آتيلا لوين  2005 + اليور مك كال ـ اولگ ماسكائف

1

44

مبارزه كوري ساندرز ـ آلكسي واراكين 2005 + ساموئل پيتر ـ جوليوس لانگ 2006 + اميرخان ـ ويليامز 2006

1

45

مبارزه كريس برد ـ آندري گلوتا 2004

1

 

46

مبارزه كريس برد ـ ليونر باتلر 1996

1

 

47

مبارزه كريس برد ـ ايگه ايبوبوچي  1999+ كريس برد ـ ديويد توآ  2001

1

48

مبارزه كريس برد ـ جميل مك كلين  2005

1

 

49

ميارزه كريس برد ـ الكساندر پووتكين 2007

1

 

50

مبارزه کریس آرولیا -  توماس هنس 2009

1

 

51

مبارزه توماس آدامك ـ توماس آلريچ  2005

1

 

52

مبارزه راکی مارسیانو – لاستارزا 2 1953 + چارلز2   1954 +  جووالکوت 1  1952 +  پاترسون – جوآلو 65 + ...    DVD

1

53

مبارزه ريديك بو ـ جورج لوئیس گونزالس 1995

1

 

54

مبارزه ريديك بو ـ بيلي زامبرون  2005

1

 

55

مبارزه ريديك بو ـ آندري گلوتا 1   1996

1

 

56

مبارزه ريديك بو ـ آندري گلوتا 2   1996

1

 

57

مبارزه جیمز تونی _ بوکر 2004

1

 

58

مبارزه جیمز تونی _ واسیلی جیروف 2003

1

 

59

مبارزه جیمز تونی _ تیبری 1992

1

 

60

مبارزه جیمز تونی _ توماس 1  1990

1

 

61

مبارزه جیمز تونی _ مک لوم 1   1991

1

 

62

مبارزه جیمز تونی _ لیتلس 1994

1

 

63

مبارزه جیمز تونی _ میشل نون 1991

1

 

64

 

 

 

 
 
 
 
 
 

رديف

مسابقات حرفه اي بوكس سنگین وزن قدیمی

تعداد

 

1

مبارزه پاترسون ـ يوهانسون 1و2و3(1959.1960.1961)

1

 

2

مبارزه پاترسون ـ بوناوانا  1972

1

 

3

مبارزه اسكار بوناوانا ـ ميلدن برگر  1968

1

 

4

مبارزه ساني ليستون ـ كليولند ويليامز 1960

1

 

5

مبارزه  آلين واندي ـ زولكين

1

 

6

مبارزه جيمي آليس ـ كوآري  1968

1

 

7

مبارزه جو لوئيس ـ آزارد  1950

1

 

8

مبارزه جو لوئیس _ تامی فار 1937 + فالمر _ بازیلیو1  1959 + تونی _ جک دمپسی 1927 + کارپاینتر 1927

1

9

منتخب مبارزات جو لوئيس   1930ـ 1960

1

 

10

گلچين مبارزات سبك وسنگين وزن جهان

1

 

11

بهترين ناك اوتهاي دوران بوكس(تمام اوزان)

2

 

12

بزرگترين بوكس تمام اوزان  1920-1960

1

 

13

بزرگترين سنگين وزن از آغازتا دوران محمدعلي كلي

2

 

14

قهرمانان جاودانه(كلي.فورمن.فريزر.هولمز.تايسون.نورتون)

2

 

15

بهترين راندهاي دوران بوكس(تمام اوزان)

1

 

16

مبارزه راکی مارسیانو _ لاستارزا2  1953 + آزارد چارلز2  1954 + جووالکوت1  1952 + مبارزه پاترسون _ جوآلو1965 + آزارد چالز _ جو والکوت3   1951 + باسیلیو _ دمارکو2  1955   (DVD)

1

17

منتخب راكي مارسيانو(قهرمان بدون شكست بوكس سنگين وزن)

1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مسابقات حرفه اي بوكس ميان وزن وسبك وزن

 

 

1

 

 

 

2

مبارزه خوزه آرسه ـ ادومچك  2007

1

 

3

مبارزه خوزه آرسه ـ حسين حسين  2005

1

 

4

مبارزه خوزه آرسه ـ مگوئن سانجسورات 2007+ جوليوس سزار چاوز ـ ري سانچز 2007

1

5

مبارزه خوزه آرسه ـ ديويد لر

1

 

6

مبارزه اسكار دلاهويا ـ چاوز

1

 

7

مبارزه اسكار دلاهويا ـ فلکس استورم

1

 

8

مبارزه اسكار دلاهويا ـ كار 2003 و منتخبي از ميان وزن

1

 

9

مبارزه اسكار دلاهويا ـ ريكاردو مايوركا 2006 + ويلفردو گومز ـ كارلوس زاراتي + فريتاس ـ راميرز

1

10

مبارزه آرتور آبراهام ـ الكوك 2008 + سباستين سيلوستر ـ فراكويس باستينت 2008

1

11

مبارزه برنارد هاپكينز ـ وينكي رايت 2007

1

 

12

مبارزه برنارد هاپكينز ـ جان پاسکال            + چاد داوسون _ آدریان دیاکونو              DVD

1

13

مبارزه برنارد هاپكينز ـ كيت هولمز 2001+ تامي كانلي ـ رسلان چاكائف 2005 + پل اسپرينگر ـ اريك اسچ 1995 + هنري آرمسترانگ ـ بارني روس 1938 + روبرتو دوران ـ پيپينو كواس 1983

1

14

مبارزه برنارد هاپكينز ـ فليكس ترينيداد  2001

1

 

15

مبارزه برنارد هاپكينز ـ تيلور2  2005

1

 

16

مبارزه برنارد هاپكينز ـ ساموئل پيتر  2006

1

 

17

مبارزه برنارد هاپكينز ـ تارور  2006

1

 

18

مبارزه پرنس نسيم حامد ـ ماركو آنتونيو باررا 2007

1

 

19

مبارزه جو مسي ـ واسيلي جيروف 2004

1

 

20

منتخب مبارزات پرنس نسيم حامد

1

 

21

مبارزه پرنس نسيم حامد ـ جان كابررا + گامبائو ـ راميرز + آلفرد آنجلو ـ ريكاردو كورتز + كارلوس ويلچز ـ جو جوليو + هوگو پانياگوآ ـ يوريوركيس كامبوآ

1

22

مبارزه اريك مورالز ـ پاكوئيا  2006

1

 

23

مبارزه اریک مورالز _ دیوید دیاز 2007

1

 

24

مبارزه خوزه ميگوئل كوتو ـ جان دياز  2006

1

 

25

مبارزه ميگوئل كوتو ـ كارلوس كواينتانا  2006

1

 

26

مبارزه میگوئل کوتو _ جوتو گلوتی 2008()

1

 

27

مبارزه ابراهيم آسلوم ـ خوزه لوپز  2003

1

 

28

مبارزه مايوركا ـ اسپينكز  2003

1

 

29

مبارزه دنيل پتروسي ـ مارتينز  2006

1

 

30

مبارزه آنتونيو مارگاريتو ـ كلوتي 2006

1

 

31

مبارزه جو كالزاگ ـ جف ليسي  2006

1

 

32

مبارزه کارلوس بالدومیر _ آلپاسلان

1

 

33

مبارزه جرمن تیلور _ کارل فروچ 2008

1

 

34

مبارزه كلي پاوليك ـ زرتوچ  2007

1

 

35

مبارزه تارور _ کلی پاولیک 2007

1

 

36

مبارزه جوليوس سزار چاوز ـ لوئيس برون 2007

1

 

37

مبارزه جرمن تيلوز ـ كلي پاوليك 2007

1

 

38

مبارزه شين موسلي ـ فرناندو وارگاس  2006

1

 

39

مبارزه جان دیاز _ جان مانوئل مارکز 2008(DVD)

1

 

40

مبارزه مهيار منشي پور ـ سيت هچ چاوال 2006

1

 

41

مبارزه مهيار منشي پور ـ تاكيلا فررو 2003

1

 

42

مبارزه آنتونيو باررا ـ راكي مورالز  2006

1

 

43

مبارزه ماركو آنتونيو باررا ـ اريك مورالز 2007

1

 

44

مبارزه جين نيوتن ـ گرز گورزپروكسا  2006

1

 

45

مبارزه خوزه لوئيس كاستيلو ـ ديگو كورالز  2005

1

 

46

مبارزه اونيل بل ـ جين مورمك  2006

1

 

47

مبارزه پي يرا ـ آيكن  2006

1

 

48

مبارزه فلويد ميودر ـ  آرتور گاتی 2005

1

 

49

مبارزه فلويد ميودر ـ شارمبا میچل 2005

1

 

50

مبارزه فلويد ميودر ـ كارلوس بالدومير  2006

1

 

51

مبارزه فلويد ميودر ـ زاب جودا 2006

1

 

52

مبارزه فلويد ميودر ـ اسکار دلاهویا 207

1

 

53

مبارزه فلويد ميودر ـ ریکی هاتون 2007

1

 

54

مبارزه فلويد ميودر ـ مارکز

1

 

55

مبارزه هاوکینز_ بل

1

 

57

مبلرزه ريكي هاتون ـ كاستيا  2005

1

 

58

مبلرزه ريكي هاتون ـ لوئيس كولازو  2006

1

 

59

مبارزه کاستیلو _ گومز

1

 

60

مبارزه ریکی هاتون _ کارلوس موسا 2005 + کریس یوبانک _ جانی ملفیس 1989 + ماروین هاگلر _ بنی بریسکو 1987 + آسلینو فریتاس _ باری جونز 2000

1

61

گلچين مبارزات سبك وزن اروپا  87 - 88

1

 

62

گلجين مبارزات سبك وزن  1992

1

 

63

گلچين مبارزات سبك وزن  1995

2

 

64

بهترين مبارزان سبك وزن بوكس حرفه اي دهه 90

2

 

65

گلچين مبارزات بوكس ميان وزن

4

 

66

منتخب مبارزات ميان وزن اروپا  2003

1

 

67

منتخب مبارزات ميان وزن جهان  2006 - 2007

5

 

68

منتخب مبارزات سبك وزن 2007

4

 

69

منتخب مبازرات ميان وزن اروپايي 2008

1

 

70

منتخب مبازرات سبك وزن 2008

1

 

71

منتخب مبارزات  میان وزن 2009

4

 

72

منتخب مبارزات سبک وزن 2009

1

 

73

مبارزه آندره وارد _ آلن گرین 2010 (DVD)

1

 

74

مبارزه فیلیکس ترینیداد _ فرناندو وارگاس  2000

1

 

75

مبارزه فیلیکس ترینیداد _ وینکی رایت  2005

1

 

76

مبارزه فیلیکس ترینیداد _ یوری کامپاس 1994

1

 

77

مبارزه فیلیکس ترینیداد _ ریکاردو مایورکا  2004

1

 

78

مبارزه ماني پاكوئيا ـ اسكار لاريوس  2006

1

 

79

مبارزه مانی پاکوئیا _ ریکی هاتون 2008(DVD)

1

 

80

مبارزه ماني پاكوئيا ـ اسکار دلاهویا 2009 + آنتونیو مارگاریتو 2009

1

81

مبارزه ری لئونارد _ هرنس 1  1981 + چاکون _ ادروارز 2  1983 + روساریو _ رامیرز 2  1984 + هاگنر _ هرنس 1985 + کروز _ مک گیو کان 1986   DVD

1

82

مبارزه روبرتو دوران  ـ كارلوس پالومينو

1

 

83

مبارزه شوكري ري لئونارد ـ روبرتو دوران  1989

1

 

84

مبارزه روبرتو دوران _ ایران بارکلی 1989 + گریفیس _ بن ونیوتی 1967

1

85

مبارزه تونی لوپز _ راکی لوکریدج 1 1988 + دنی لوپز _ مایک آیالا 1979 + ری لئونارد _ هاگلر 1987    DVD

1

86

مبارزه ویکتور برتیس _ آندر برتو 2011

 

 

 


تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391 | 16:32 | نویسنده : پانیذ اسپورت |
 

قیمت هر سی دی ۱۵۰۰ تومان وهر دی وی دی ۳۰۰۰ تومان

 

 

رديف

بوكس آماتور

تعداد

 

1

آموزش بوكس مدرس تايلند(90%)

1

 

2

آموزش بوكس مدرس روس آقاي ديميتري(مفسر فارسي)(80%)

1

 

3

آموزش بوكس مدرس كوبا(80%)

1

 

4

آموزش بوكس جف فنچ(مربي تايسون) ودني كمپل(90%)

1

 

5

آموزش اصولي بوكس توسط مربي كوبايي در اردوي تيم ملي

8

 

6

آموزش بوكس مدرس ايراني ـ استاد شعيبي(70%)

3

 

7

مسابقات جام جهاني بوكس تايلند 1994(50%)

2

 

8

گلچين مسابقات بوكس قهرماني المپيك بارسلون1992(80%)

3

 

9

گلچين مسابقات بوكس قهرماني المپيك آتلانتا 1996(80%)

3

 

10

گلچين مسابقات بوكس قهرماني المپيك سيدني 2000(75%)

2

 

11

گلچين مسابقات بوكس قهرماني المپيك آتن 2004(75%)

2

 

12

گلچين مسابقات قهرماني آسيا 2005 ويتنام(75%)

2

 

13

گلچين مسابقات مختلف بوكس آماتور 2006(95%)

3

 

14

مسابقات چهارجانبه بوكس ايتاليا 2006(95%)

2

 

15

گلچين مسابقات بوكس آذربايجان 2006(95%)

1

 

16

گلچين مسابقات بوكس آذربايجان 2007(95%)

2

 

17

 مسابقات بين امللي بوكس آذربايجان 2007(95%)

2

 

18

تمرينات تيم ملي بوكس كوبا با تفسير فارسي 1998(50%)

2

 

19

گلچين مسابقات مختلف بوكس آماتور 2007(95%)

5

 

20

مسابقات بوكس قهرماني جهان 2007 آدربايجان(95%)

4

 

21

گلچين مسابقات بوكس قهرماني جهان 2007 شيكاگو آمريكا(100%)

3

 

22

مسابقه تيم ملي بوكس آمريكا ـ تيم ملي بوكس روسيه 2007

1

 

23

گلچين مسابقات بوكس قهرماني المپيك پكن 2008(100%)

5

 

24

آموزش نرمش وتکنیک بوکس توسط میشل اولاجینده

1

 

25

منتخب مسابقات بوکس قهرمانی جهان 2011 باکو

تعدادی از مسابقات بوکس قهرمانی جهان 2009 میلان

1

26

مسابقه تیم ملی ایتالیا _ تیم ملی آمریکا 2010(دیدار رفت) DVD

1

27

مسابقه تیم ملی ایتالیا _ تیم ملی آمریکا 2010(دیدار برگشت) DVD

1

28

مسابقات بوکس بازیهای آسیایی 2010 _ وزن 52 کیلوگرم

1

 

29

مسابقات بوکس بازیهای آسیایی 2010 _ وزن 60 کیلوگرم

2

 

30

آموزش تکینک ها ومهارتهای بوکس توسط مدرسین شرکت اورلست(جف فنچ.دنی کمپ بل . روس آنبر.رود فورد) DVD

4

31

آموزش و تمرینات بوکس توسط جو لازون    DVD

1

 

 

 

 

1

مبارزه كلي ـ كشتي كج كار ژاپني80%

1

 

2

مبارزه كلي ـ جری كوآري 1    1970 + رودی لوبرز 1973

1

 

 

 

 

 

3

مبارزه كلي ـ جری كوآري 2   1972 + راكي دوران ـ بوچانان 1972

1

4

مبارزه كلي ـ آرچي مور 1962 + جولوئيس ـ تامي فار 1937 + جري كوآري ـ ارني شاورز 1973 + ارني شاورز + راندي تكس كوب 1980

1

5

مبارزه كلي ـ يورگن بلين 1971 + جولوئيس ـ راكي مارسيانو 1951 + جولوئيس ـ جيمز جي برادوك 1937

1

6

مبارزه كلي ـ ساني ليستون 1(همراه با تفسير فارسي) 1964 + آلفونزو گومز _ خوزه لوئیس کاستیلو 2008

1

7

مبارزه كلي ـ ساني ليستون 2   1965 + لانس ويتاكر ـ لوان كراسنيكي 2005 و خداحافظي تايسون 70%

1

8

مبارزه كلي ـ سانی بنکس 1962+ رابینسون _ بازیلو1.2

1

 

9

مبارزه كلي ـ جورج جوآلو 1   1966

1

 

10

مبارزه كلي ـ  جورج جوآلو2   1972

1

 

11

مبارزه كلي ـ  کارل میلدن برگر 1966

1

 

12

مبارزه کلی _ ارنی تیرل  1967

1

 

13

مبارزه كلي ـ جیمی آليس  1971

1

 

14

مبارزه كلي ـ جورج فورمن 1974

1

 

15

مبارزه كلي ـ جوباگنر 1    1973

1

 

16

مبارزه كلي ـ جوباگنر2    1975

1

 

17

مبارزه كلي ـ فريزر 1     1971

1

 

18

مبارزه كلي ـ فريزر2     1974

1

 

19

مبارزه كلي ـ فريزر3    1975

1

20

مبارزه كلي ـ فلوید پاترسون 1   1965

1

 

21

مبارزه كلي ـ فلوید پاترسون 2  1972

1

 

22

مبارزه كلي ـ داگ جونز 1963

1

 

23

مبارزه كلي ـ آلونزو جانسون 1961

1

 

24

مبارزه كلي ـ بوناوانا   1970

1

 

25

مبارزه كلي ـ آل لوئيس  1972

1

 

26

مبارزه كلي ـ زورافولي   1967

1

 

27

مبارزه كلي ـ کن نورتون 1    1973

1

 

28

مبارزه كلي ـ کن نورتون2    1973

1

 

29

مبارزه كلي ـ کن نورتون3    1976

1

 

30

مبارزه كلي ـ رون لايل   1975

1

 

31

مبارزه كلي ـ چاك وپنر   1975

1

 

32

مبارزه كلي ـ لاماركلارك  1961

1

 

33

مبارزه كلي ـ كليولند ويليامز  1966 ومبارزات فلويد پاترسون

1

 

34

مبارزه كلي ـ  آلفونزو ایوانجلیتسا 1977

1

 

35

مبارزه كلي ـ ژان كوپمان  1976 + مستندي از كلي

1

 

36

مبارزه كلي ـ باب فاستر   1972

1

37

مبارزه كلي ـ مك فاستر   1972

1

38

مبارزه كلي ـ جیمی یانگ 1976 + کلی _ كوپر1   1963

1

39

مبارزه كلي ـ كوپر2  1966

1

40

مبارزه کلی _ لئون اسپیکز (1)     1978

1

41

مبارزه کلی _ لئون اسپیکز (2)     1978

1

42

مبارزه کلی _ لاری هولمز 1980

1

43

مبارزه کلی _ ترور بربیک 1981

1

44

مستند منتخب  مبارزات محمد علي كلي

2

45

منتخب مبارزات جنجالي محمد علي كلي

1

46

محمد علي كلي جوان

1

 

 

مسابقات حرفه اي بوكس(جورج فورمن)

 

 

1

مبارزه فورمن ـ پیركوتزر  1994(همراه با تفسير فارسي) + جولوئيس ـ مكس بير  1935

1

2

مبارزه فورمن ـ شانون بريگز  1997

1

 

3

مبارزه فورمن ـ آلكس استوارت  1992

1

 

4

مبارزه فورمن ـ مايكل مورر   1994

1

 

5

مبارزه فورمن ـ آلكس شولز  1995

1

 

6

مبارزه فورمن ـ تامي موريسون  1993

1

 

7

مبارزه فورمن ـ گوليك،چاپولوس،پرالتا(68،70،72)

1

 

8

مبارزه فورمن ـ فريزر1  1973+ فورمن ـ جوآلو  1970

1

 

9

مبارزه فورمن ـ فريزر2  1976+ فرومن ـ نورتون1974

1

 

10

منتخب مبارزات جورج فورمن

1

 

  

 

 

مسابقات حرفه اي بوكس(جوفريزر)

 

 

1

مبارزه فريزر ـ آليس  1970 + آرچي مور ـ ييون دارل 1958

1

2

مبارزه فريزر ـ اسكار بوناوانا 1   1966

1

 

3

زندگي نامه جوفريزر

1

 

 

 

 

 

مسابقات حرفه اي بوكس(لاري هولمز)

 

 

1

مبارزه لاري هولمز ـ ارني شيورز1  1978

1

 

2

مبارزه لاري هولمز ـ گارينگ لين  1994

1

 

3

مبارزه لاري هولمز ـ يانگ سانفرود   1975

1

 

4

مبارزه لاري هولمز ـ مايك ويور1  1979

1

 

5

مبارزه لاري هولمز ـ ري مرسر   1992

1

 

6

مبارزه لاري هولمز ـ خوزه ريبالتا  1993

1

 

7

مبارزه لاري هولمز ـ كن نورتون  1978

1

 

8

مبارزه لاري هولمز ـ لورنزو زانون  1980 + تيم آندرسون 1991

1

9

مبارزه لاري هولمز ـ اسكات فرانك  1983 + فريزير 1983 + چارلز شفرت ـ مارتينز

1

 

 

 

رديف

مسابقات حرفه اي بوكس (ايواندر هاليفيلد)

تعداد

 

1

مبارزه هاليفيلد ـ مايكل داكس  1989

1

 

2

مبارزه هاليفيلد ـ آلكس استيوارت 1    1989

1

 

3

مبارزه هاليفيلد ـ آلكس استيوارت 2   1993

1

 

4

مبارزه هاليفيلد ـ سامس مك دوناف  1990

1

 

5

مبارزه هاليفيلد ـ آديلسون رودريگز  1989 + آنتوني داويس 1986+ مارك ريورا 1985

1

6

مبارزه هاليفيلد ـ جيمز تيليس  1988

1

 

7

مبارزه هاليفيلد ـ پينكلون توماس  1988 + آلكساندر ديميترنكو ـ وان بين

1

8

مبارزه هاليفيلد ـ تري ميمز 1986 + مارشال تيلمن 1987 + اريك وينبوش 1985

1

9

مبارزه هاليفيلد ـ جيمز داگلاس 1990 + جميل مك كلين ـ لاوپنسي 2005

1

10

مبارزه هاليفيلد ـ تاجو آكاي 1984 + ريگ كي ووماسك 1984 + پابلو رومرو 1984 + جف مچيون 1985 + چيسانتا موتي 1986 + شلبي 1986

1

11

مبارزه هاليفيلد ـ برت كوپر  1991

1

 

12

مبارزه هاليفيلد ـ محمد كوآوي 1   1986

1

 

13

مبارزه هاليفيلد ـ محمد كوآوي 2   1987

1

 

14

مبارزه هاليفيلد ـ ريديك بو 1   1992

1

 

15

مبارزه هاليفيلد ـ ريديك بو 2   1993

2

 

16

مبارزه هاليفيلد ـ ريديك بو 3   1995

1

 

17

مبارزه هاليفيلد ـ بابي كزيز  1996 + جو والكوت ـ لاين 1950

1

 

18

مبارزه هاليفيلد ـ وان بين  1998

1

 

19

مبارزه هاليفيلد ـ مورر1   1994

1

 

20

مبارزه هاليفيلد ـ مورر 2   1999

1

 

21

مبارزه هاليفيلد ـ فورمن  1991

1

 

22

مبارزه هاليفيلد ـ لاري هولمز  1992

1

 

23

مبارزه هاليفيلد ـ ري مرسر  1995

1

 

24

مبارزه هاليفيلد ـ لوئيس 1   1999

1

 

25

مبارزه هاليفيلد ـ لوئيس 2   1999

1

 

26

مبارزه هاليفيلد ـ جان روئيز 1   2000

1

 

27

مبارزه هاليفيلد ـ جان روئيز 2   2001

1

 

28

مبارزه هاليفيلد ـ جان روئيز 3   2001

1

 

29

مبارزه هاليفيلد ـ حثيم رحمان  2002

1

 

30

مبارزه هاليفيلد ـ كريس برد  2002

1

 

31

مبارزه هاليفيلد ـ جيمز توني  2003

1

 

32

مبارزه هاليفيلد ـ لاري دونالد  2004

1

 

33

مبارزه هاليفيلد ـ اوكواندو  2006

1

 

34

مبارزه هاليفيلد ـ لو ساوارس 2007

1

 

35

مبارزه هاليفيلد ـ نيكولاي والوئف 2008    محصول بعدي

 

 

 

 

ردیف

مسابقات حرفه اي بوكس(مايك تايسون)

تعداد

 

1

مبارزه تايسون ـ ترور بربيك 1986 + شوگر ري رابينسون ـ كارل بوبو اولسون 1(1952)2(1956)

1

2

مبارزه تايسون ـ  لورنزو بويد 1986 + تايسون دهه 80

1

 

3

مبارزه تايسون ـ لاري هولمز  1988 + سالدرسون 1985 + وينيستون بنت 1984 + سوزوكي 1986

1

4

مبارزه تايسون ـ ميشل داگلاس  1990

1

 

5

مبارزه تايسون ـ مايكل اسكينز  1988

1

 

6

مبارزه تايسون ـ آندري گلوتا 2001 + هنري تيلمن 1 و 2   1984 ـ مصاحبه لاري كينگ با تايسون

1

7

مبارزه تايسون ـ بنجامين 1985 + مستند داستان تايسون

1

 

8

مبارزه تايسون ـ رادوك 1  1991 + تايسون _ بيكز 1987

1

 

9

مبارزه تايسون ـ رادوك 2   1996

1

 

10

مبارزه تايسون ـ مك نلي 1995 + مسابقات سبك وزن

1

 

11

مبارزه تايسون ـ اتين 2003 + كليپ هاي تمريني  تايسون

1

 

12

مبارزه تایسون _ خوزه ریبالتا 1986 + منتخبی از بیوگرافی تایسون

1

 

13

مبارزه تايسون ـ پينكلون توماس 1987 + جيمز اسميت

1

 

14

مبارزه تايسون ـ توني تاكر 1987

1

 

15

مبارزه تايسون ـ هکتورمرسدس1985+ میشل جانسون 1985 مایک جامیسون 1985+ میچ گرین 1986 +تونی توپز 1988

1

16

مبارزه تايسون ـ آلدرسون 1985 + سيمز1985

 

 

17

مبارزه تايسون ـ + + ژوسكي 1986 + هالپرن 1985

 

 

18

مبارزه تايسون ـ  گروس 1986 + باستر ماتيس 1995

 

 

19

مبارزه تايسون ـ جيمز اسميت 1986

 

 

20

مبارزه تايسون ـ اوريل نوريس 1999 + جيمز تيليس 1986

1

21

مبارزه تايسون ـ آلكس استيوارت 1990 ـ ميشل اسپينگز 1986 + لورنزو كندي 1985 + روبرتو كولاي  1985

1

22

مبارزه تايسون ـ هنري تيلمن + فليكس ترينيداد ـ يوري كمپاس + جرارد اسپينوزا ـ كروز كاراباجال

1

23

مبارزه تايسون ـ جوليوس فرانسيس 2000 + جسي فرگوسن 1986 +  هنري ميليگان 1984 المپيك + كلتون برون 1984 + دوني لانگ 1985 + مارك يانگ 1985 + مارويس فريزير 1986 + سينگل تن 1985 + ويليام هوسا 1986 + اسپاين 1985

1

24

مبارزه تايسون ـ آلفونزو راتليف 1986 + كليف اتين 2003 + كونروي نيلسن 1985 + ديويد جاكو 1985+ ادي ريچاردسون 1985 + رگي گروس 1986

1

25

مبارزه تايسون ـ برونو 1   1991

1

 

26

مبارزه تايسون ـ برونو 2   1996

1

 

27

مبارزه تايسون ـ هاليفيلد1  1996

1

 

28

مبارزه تايسون ـ هاليفيلد2  1997

1

 

29

مبارزه تايسون ـ برايان نيلسن  2001

1

 

30

مبارزه تايسون ـ لوئيس 2002

1

 

31

مبارزه تايسون ـ دني ويليامز  2004

1

 

32

مبارزه تايسون ـ مك برايد  2005

1

 

33

مبارزات تايسون 1985 ـ 1989

1

 

34

مبارزات تايسون 1990 ـ 1997

1

 

35

مايك تايسون قهرمان

1

 

36

قسمت هایی از تمرينات مايك تايسون

1

 

37

مستند داستان زندگي مايك تايسون

1

 

38

مبارزه تايسون ـ فرانسيس بوتا 2000 + لو ساوارس 2000 + اسكاف 1985 + بروس سلدون 1986 + كارل ويليامز 1988

1

39

مبارزه تايسون ـ كوري تي ركس ساندرز (تور جهاني)2007

1

 

40

مستند مايك تايسون قهرمان مردم

2

 

41

داستان های مایک تایسون(DVD)

2

 

42

ناک اوتهای  مایک تایسون 1985 الی 1987(DVD)

۲

 

 

 

 

مسابقات حرفه ای روی جونز(قهرمان سه رده بوکس حرفه ای)

 

 

1

مبارزه روي جونز ـ جان روئيز 2003(سنگين وزن)

1

 

2

منتخب مبارزات روي جونز

1

 

3

مبارزه روي جونز ـ برنارد هاپكينز1  1993

1

 

4

مبارزه روی جونز _ریچارد هال  2000

1

 

5

مبارزه روی جونز _جورج کاسترو  1992 + اسکار دلاهویا _ جولیو سزار چاوز 1996

1

6

مبارزه روی جونز _ تولان مالینگا  1993 + مونتل گریفین 1    1997

1

7

مبارزه روی جونز _ آنتونی هانشاو  2007

1

 

8

مبارزه روی جونز _ اریک هاردینگ  2000

1

 

9

مبارزه روی جونز _ اریک لوکاس 1996

1

 

10

مبارزه روی جونز _ اوتیس گرانت 1998

1

 

11

مبارزه روی جونز _ آنتونیو تارور 3   2005

1

 

12

مبارزه روی جونز _ وینی پازینزا   1995 + یوسف مک _ گلن جانسون

1

13

زندگی و مبارزات روی جونز

1

 

14

مبارزه روی جونز _ گونزالز 2008

1

 

15

مبارزه روی جونز _ فلیکس ترینیداد 2008

1

 

16

 

 

 

 
 
 
 

رديف

مسابقات حرفه اي بوكس(ويتالي كليچكو)

تعداد

 

1

مبارزه ويتالي كليچكو ـ ريكاردو كندي 1998+جورج فورمن ـ بالي +ريديك بو ـ اليجا تيلري+ مورر 2008

1

2

مبارزه ويتالي كليچكو ـ لاري دونالد 2002 + برنارد هاپكينز ـ فليكس ترينيداد 2001

1

3

مبارزه ويتالي كليچكو ـ كريك جانسون 2003 + مايكل گرانت ـ هت چر

1

4

منتخب مبارزات ويتالي كليچكو(هربي هايد 99+ ماركوس رود  98+ كريك جانسون + جيمز وارنينگ + ريوشي ياناكيساوا)

1

5

مبارزه ويتالي كليچكو ـ دني ويليامز 2004

1

 

6

مبارزه ويتالي كليچكو ـ كوري ساندرز 2004

1

 

7

مبارزه  ویتالی کلیچکو _ خوان کارلوس گومز2009(DVD)

1

 

8

مبارزه  ویتالی کلیچکو _ کریس آرولیا 2009

1

 

9

مبارزه ویتالی کلیچکو _ موین جانسون 2009

1

 

10

مبارزه ویتالی کلیچکو _ آلبرت سوسنوسکی2010(DVD)

1

 

11

مبارزه ويتالي كليچكو ـ هربی هاید 1999

1

 

 

 

 

 

 
 

 

مسابقات حرفه اي بوكس (ولاديمير كليچكو)

 

 

1

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ داوارلي ويليامسون  2004

1

 

 

2

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ كوري ساندرز 2000 + ولاديمير كليچكو ـ چارلز شفرد + لمون برستر ـ آندري گلوتا

1

3

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ فابيو مولي 2003

1

 

4

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ دنيل نيكولسون 2003

1

 

5

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ لمون برستر 2004

1

 

6

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ ساموئل پيتر(1) 2005

1

 

7

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ اليزئو كاستيلو  2005

1

 

8

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ كريس برد 2006

1

 

9

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ كلوين بروك 2006

1

 

10

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ ري آستين 2007+مبارزات سبك وزن

1

 

11

مبارزه ولاديمير كليچكو ـ سلطان ابرامگيمو 2008

1

 

12

مبارزه  ولادیمیر کلیچکو _  رسلان چاکائف 2009

1

 

13

مبارزه ولادیمیر کلیچکو _ ساموئل پیتر(2)2009(DVD)

1

 

14

مبارزه ولادیمیر کلیچکو _ ادی چمبرز 2010(DVD)

1

 

15

مبارزه ولادیمیر کلیچکو – دیوید های 2011 DVD

1

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

رديف

مسابقات حرفه اي بوكس (لنوکس لوئیس)

تعداد

 

1

مبارزه لوئيس ـ جورج داسكولا  1990

1

 

2

مبارزه لوئيس ـ جين چانت  1990

1

3

مبارزه لوئيس ـ فيل جكسون 1994 + لوئيس ـ مك كال 1994 + جن تيوني ـ جك دمپسي 1927

1

4

مبارزه لوئيس ـ دان مورفي 1990 + لوئيس ـ اپس 1989 + لوئيس ـ سيمولو 1990

1

5

مبارزه لوئيس ـ ليونر باتلر 1995 + رومرو ـ چاوز

1

 

6

مبارزه لنوكس لوئيس ـ حثيم رحمان 1    2000

1

 

7

مبارزه لوئيس ـ ويتالي كليچكو 2003

1

 

8

منتخب مبارزات لنوكس لوئيس

1

 

9

مبارزه لنوکس لوئیس _ نوال کوآرلس 1990 + مانی پاکوئیا _ چت چای ساساکول 1998 + کارلوس مونزون _ امیلی گریفیس 1973 + خوزه ناپولس _ ارنی لوپز 1970 + لوئیس کامپاس _ پدرو اورتگا 1998(DVD)

1

10

مبارزه لنوکس لوئیس _ دیوید توآ 2000

1

 

 

 

 

مسابقات حرفه اي بوكس(نيكولاي والوئف)

 

1

مبارزه نيكولاي والوئف ـ مارسلو دومينگوئز 2004

1

2

مبارزه نيكولاي والوئف ـ ريچارد بانكو  2004

1

3

مبارزه نيكولاي والوئف ـ لاري دونالد  2005

1

4

مبارزه نيكولاي والوئف ـ اتين  2005 + پروكسا ـ نيوتن 2005

1

5

مبارزه نيكولاي والوئف ـ جان روئيز  2006

1

6

مبارزه نيكولاي والوئف ـ اوئن بك  2006

1

7

مبارزه نيكولاي والوئف ـ رسلان چاكائف 2007

1

8

مبارزه نيكولاي والوئف ـ سرگئي لياكويچ 2008

1

 تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391 | 16:32 | نویسنده : پانیذ اسپورت |
  • سی سی اس
  • انجمن لپ تاپ