لیست فیلم های باشگاه های فوتبال ایران
 
 
پیروزی
 
 
استقلال
 

 

باشگاههاي ايران

 

1

پيروزي 1ـ0 استقلال (1362)

2

2

پيروزي 3ـ0 استقلال (25/2/1365)

2

3

پيروزي 1ـ0 استقلال (1368)

2

4

استقلال 2ـ1 پيروزي (1369)

2

5

استقلال 2ـ0 پيروزي (15/12/1370)

2

6

استقلال 1ـ0 پيروزي (1371)

2

7

پيروزي 2ـ2 استقلال (1373)

2

8

استقلال 0ـ0 پيروزي (1374)

2

9

استقلال 3ـ1 پيروزي (1374)

2

10

پيروزي 1ـ1 استقلال (1375)

2

11

پيروزي 3ـ0 استقلال (1376)

2

12

پيروزي 1ـ0 استقلال (1377)

2

13

پيروزي 2ـ0 استقلال (1378)

2

14

پيروزي 1ـ1 استقلال (1378)

2

15

پيروزي 2ـ1 استقلال (1378)

2

16

پيروزي 0ـ0 استقلال (2/7/78)

2

17

پيروزي 2ـ2 استقلال (9/10/1379)

2

18

استقلال 1ـ0 پيروزي (5/12/79)

2

19

پيروزي 1ـ 1 استقلال (28/10/80)

2

20

پيروزي 0ـ0 استقلال (19/2/81)

2

21

پيروزي 1ـ1 استقلال (20/10/81 ـ تبريز )

2

22

پيروزي 1ـ1 استقلال (13/11/82)

2

23

پيروزي 2ـ1 استقلال (23/3/82)

2

24

استقلال 2ـ1 پيروزي (25/7/82)

2

25

استقلال 1ـ0 پيروزي (14/8/84)

1

26

استقلال 1ـ2 پيروزي ( / /85)

1

27

گلچين بازيهاي استقلال وپيروزي  (62ـ76)

2

28

گلچين بازيهاي استقلال در سال 1374

1

29

گلچين بازيهاي پروين در پيروزي (65ـ66)

1

30

گلچين بازيهاي پيروزي (78ـ79)

1

 

 

 

31

گلچين بازيهاي استقلال (78ـ79)

1

32

گلچين بازيهاي استقلال وپيروزي (1977ـ1979)

2

33

گلچين بازيهاي استقلال وپيروزي (77ـ78ـ79)

1

34

گلچين بازيهاي پيروزي در سال 75

1

35

استقلال 2ـ1 برق (1375)

1

36

استقلال1ـ0 اردوباسي قزاقستان (1375ـ رفت )

2

37

استقلال1ـ1 اردوباسي قزاقستان ( 1375ـ برگشت )

2

38

استقلال3ـ 0 نوبهار ازبكستان (1375 )

2

39

استقلال 2ـ2 برق شيراز (1375)

1

40

استقلال 2ـ1 صنعت نفت آبادان (1375)

1

41

استقلال 1ـ1 الاتحاد عربستان (1379)

2

42

استقلال 1ـ1 پورا (1371)

2

43

استقلال 2ـ3 پورا (1370ـ پنالتي )

2

44

استقلال 2ـ1 الريان قطر (1991)

2

45

استقلال 1ـ0 ملوان انزلي (1370)

2

46

استقلال 1ـ0 شموشك نوشهر (1378)

2

47

پيروزي 3ـ0 الانصار لبنان (ليگ قهرمانان آسيا 1378)

2

48

پيروزي 1ـ2 بهمن (1375)

1

49

پيروزي 2ـ1 سايپا (1380)

2

50

پيروزي 1ـ1 بهمن (1380)

2

51

پيروزي 0ـ0 پليس عراق (ليگ قهرمانان آسيا 1378)

2

52

پيروزي 1ـ0پاولودار قزاقستان (ليگ قهرمانان 1378)

2

53

پيروزي 0ـ0 الهلال عربستان ( ليگ قهرمانان 1378)

2

54

پيروزي 2ـ3 النصر عربستان (ليگ قهرمانان 1375)

2

55

پيروزي 2ـ1 ملوان انزلي (فينال جام حذفي 3/3/71)

2

56

پيروزي ـ ذوب آهن (75)

1

57

پيروزي 3ـ1 الهلال عربستان (21/12/79)

2

58

پيروزي 0ـ1 پاس (1368)

2

59

پيروزي 0ـ0 الاتحاد عربستان (79)

2

60

پيروزي 10ـ 0 شاهين بوشهر (73)

2

61

پيروزي 0ـ 0كوپه داغ قزاقستان 

2

62

پيروزي 5ـ0 آليماي قزاقستان (78)

2

63

پيروزي 0ـ 0العربي كويت

2

64

پيروزي 2ـ0 الزوراء عراق (76)

2

65

پيروزي 2ـ0 سنگاپور (74)

2

66

پيروزي 1ـ1 العربي (65)

2

67

پيروزي 0ـ 1 ال جي چيتار (76)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۰ | 17:38 | نویسنده : پانیذ اسپورت |
  • سی سی اس
  • انجمن لپ تاپ